witamy w świecie bankowości

Konstrukcja bilansu banku, instytucji finansowej  dość istotnie różni się od bilansu sporządzanego przez przedsiębiorstwa. Ogólnie można powiedzieć, że jest nieco na odwrót, począwszy od układu w aktywach, a skończywszy na tym co jest w aktywach a co w pasywach. I w tym doszukuję się praprzyczyny, która może oddziaływać także na procesy myślowe zachodzące  u niektórych osób w bankach. Dla przykładu nie potrafię sobie inaczej wytłumaczyć takiego sformułowania przedstawionego w niedawno otrzymanej korespondencji od PKO BP:

„W ocenie Banku, zawarcie w treści Pełnomocnictwa upoważnienia do składania wszelkich dyspozycji i zleceń bankowych nie oznacza, że pełnomocnik ma prawo do dokonywania dyspozycji w takim zakresie jak posiadacz rachunku – takie stwierdzenie musiałoby być wyraźnie zapisane w treści Pełnomocnictwa”.

W tym miejscu wydaje się, że należałoby raczej zdefiniować, co znaczy słowo „wyraźnie” wraz ze sprecyzowaniem skali wyraźności. Dodam jednie, że przedmiotowe pełnomocnictwo jest notarialne.

Ekspert, jak wskazuje podpis pracownika banku, wyraża na końcu pisma nadzieję, iż wyjaśnienia spotkają się z akceptacją i zrozumieniem. Oczywiście, a Ziemia jest płaska i podtrzymywana przez 7 krokodyli.