realizacje

Nasze realizacje mają bardzo szeroki wymiar, co wynika zarówno ze skali naszej działalności, aktywności naszych
Klientów oraz ponad 20.letniego doświadczenia na rynku usług konsultingowych.
Dla pewnego usystematyzowania i ułatwienia dokonaliśmy pogrupowania oraz ograniczyliśmy ilość danych.
Przy zapytaniach ofertowych odpowiednio możemy przedstawić dedykowany zakres naszego doświadczenia. Ponadto dodatkowe informacje zawarliśmy w podzakładkach: statystyki oraz mapa klientów.