Kontakt

ELLIDA Polska Sp. z o.o.

31-618 Kraków, ul. Kuczkowskiego 3/2U

tel.: +48 12 259 60 05
fax: +48 12 259 60 06

biuro@ellida.pl
www.ellida.pl

KRS 113264
XI Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia

NIP 679-27-04-061
Regon 357215340

kapitał zakładowy: 231.000 zł