Główny Konsultant

Zespół konsultantów jest profilowany i zarządzany przez Głównego Konsultanta. Od ponad 8 lat na stanowisku Głównego Konsultanta ELLIDA Polska Sp. z o.o. zatrudniony jest Jarosław Malec.

Jarosław Malec jest doświadczonym menedżerem, doradcą i trenerem biznesowym. Posiada praktyczną umiejętność planowania przedsięwzięć biznesowych i pozyskiwania środków na realizację projektów inwestycyjnych. Specjalizuje się w optymalizacji procesów zarządczych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów finansowych oraz podejścia procesowego. Bogate portfolio Głównego Konsultanta w sferze doradztwa gospodarczego opiera się na stałej obecności w przestrzeni procesów realnych (m.in. poprzez uczestniczenie w pracach organów zarządczych i nadzorczych spółek kapitałowych czy osobiste zaangażowanie w realizowane tematy), a także na wszechstronnym wykształceniu. Jarosław Malec ukończył klasę o profilu matematyczno – fizycznym w I Liceum Ogólnokształcącym im. B. Nowodworskiego w Krakowie jako najlepszy maturzysta, posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne (mgr ekonomii), prawnicze (mgr prawa) oraz techniczne (mgr inż. – praca dyplomowa dotycząca optymalizacji procesów produkcyjnych została uznana za najlepszą pracę dyplomową rocznika absolwentów krakowskiej AGH). Ponadto w ramach podwyższania kwalifikacji Jarosław Malec ukończył studia doktoranckie, studia podyplomowe z zakresu negocjacji oraz uzyskał Diploma in Management Studies w Teesside University w Wielkiej Brytanii, odbył liczne kursy i szkolenia, w tym ukończył szkołę pełnomocników ds. systemów zarządzania jakością (ISO) i szkołę kontrolingu. Posiada kompetencje likwidatora i syndyka masy upadłości, a także dyplom Ministra Skarbu Państwa (nr 4265/2002), uprawniający do pełnienia funkcji w organach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.