Obsługa projektów UE

W ramach obsługi projektów związanych z finansowaniem przedsięwzięć ze środków unijnych realizujemy:
– rozpoznanie możliwości finansowania
– przygotowujemy niezbędną dokumentację (biznes plany, studia wykonalności, wnioski i in.)
– koordynujemy pracę osób i podmiotów zaangażowanych w realizację
– uczestniczymy we wdrożeniach na rzecz beneficjentów lub beneficjentów ostatecznych
– prowadzimy rozliczenia, w tym obsługę wniosków o płatność, postępowania odwoławcze, wnioski o aneksowanie umów, aktualizacje budżetów i harmonogramów itp.

Nasze zaangażowanie w realizację projektów UE zobaczysz tutaj