warunki dla biznesu

/ 30.04.2017
Coraz trudniejsze staje się średnio- i długoterminowe prognozowanie w biznesie. Symptomy wskazują, że przestrzeń publiczno-prawna w wymiarze rozwiązań organizacyjnych i unormowań ustawowych nie daje wskazówek bezpiecznego poruszania się, a zaminowany może być każdy rodzaj PKD.
Czytaj dalej...

KRS

29.03.2017
Zarejestrowałem kilkadziesiąt spółek, obserwowałem pracę notariuszy w zakresie prawa handlowego, tworzenie się całego systemu KRS, po poprzednim RHB i co? Dokąd doszliśmy?
Czytaj dalej...